HZ. HALİD BİN ZEYD
EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ
ve FETİH

Bu sempozyumda amaç ashab döneminde meydana gelen fetihlerin zihinsel kodları ve sahabenin İslam tebliğ metodunun Ebû Eyyûb el-Ensârî modelinde ele almak; fethin amaçlarını ve sonuçlarını ortaya koymak; fetih-tebliğ ilişkisini açığa çıkararak fethin işgalden farklı olduğunu izhar etmektir.